מהו תיקון 190?

בשנת 2012 נכנס לתוקף תיקון לפקודת מס הכנסה אשר מטרתו העיקרית היא להסדיר עיוותים בחיסכון הפנסיוני, לעודד חיסכון ולאפשר לגמלאים ליהנות מקופת גמל כאפיק חיסכון והשקעה בשוק ההון וליהנות מהיתרונות הרבים שלה, תוך שמירה על נזילות מלאה של הכספים המופקדים בקופה, תשלום מס מופחת על רווחים ויכולת משיכת הכספים בצורה קלה, מהירה ונוחה.

הכסף המופקד בקופת הגמל נזיל למשיכה הונית (בפעם אחת) כאשר החוסך הגיע לגיל 60 והנו זכאי לקצבת פנסיה מינימלית של 4,500 ₪.

היתרונות שבהשקעה בקופת גמל לפי תיקון 190:

1. מיסוי -

ההטבה המשמעותית ביותר בהשקעה בקופת גמל לפי תיקון 190 היא תשלום מס רווחי הון , בעת המשיכה, בשיעור של 15% בלבד על הרווחים שהצטברו וזאת לעומת 25% מס רווחי הון באפיקי השקעה אחרים. אם יבחר החוסך למשוך את הכספים שהצטברו כקצבה חודשית יזכה לפטור מלא מתשלום מס רווחי הון.

בנוסף, קופות גמל נהנות מפטור מלא על רווחי הון. כלומר, בכל פעם שקופת הגמל שלכם מקבלת דיבידנד (חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות), או שהקופה מקבלת ריבית על איגרת חוב (“קופון”) או מוכרת נייר ערך ברווח, הקופה לא משלמת מס רווחי הון. זה מגדיל את פוטנציאל התשואה של קופת הגמל לאורך זמן.

כמו כן, מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברו. כלומר, בעצם, מדובר בדחיית מס למועד משיכת קופת הגמל על ידכם, ולכך יש השפעה דרמטית על התשואה המצטברת בקופה.

2. עלויות -

דמי הניהול המקובלים בקופות הגמל נמוכים בהשוואה לאפיקי ההשקעה האחרים בנוסף, קופות גמל לא גובות מע”מ והחוסכים פטורים מעמלות בנקאיות, דוגמת דמי משמרת ניירות ערך. בנוסף, קופות הגמל נהנות מעלויות נמוכות משמעותית בקניה ומכירה של ניירות ערך מאלו הנהוגות באלטרנטיבות ההשקעה האחרות הקיימות. עלויות נמוכות אלו תורמות באופן ישיר לתשואה המצטברת בקופה.

3. יתרונות השקעה -

מנהלי קופות גמל יכולים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל השקעה גם בנכסים לא סחירים כמו קרנות גידור, פרויקטים של נדל”ן מניב, אג”ח לא סחירות, אג”חים בחו”ל ועוד. השקעה בנכסים לא סחירים עשויה להניב תשואה גבוהה יותר לאורך זמן, במיוחד לאור סביבת הריבית הנמוכה. מנהלי קופת גמל יכולים להשתתף גם בהנפקות וליהנות בהן מהנחה השמורה לגופים מוסדיים בלבד.

4. ירושה -

הורשת הכסף והעברתו לדור הבא מתבצעת בצורה קלה ונוחה. אם החוסך הולך לעולמו לפני גיל 75, היורשים יהיו זכאים למשוך את הכסף בפטור מלא ממס רווחי הון. במידה והחוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75 יוכלו המוטבים “להיכנס לנעליו” של החוסך ולבחור בין משיכת הכספים בתשלום מס רווחי הון של 15% בלבד או לחלופין קבלתם כקצבה בפטור מלא ממס רווחי הון.

לסיכום, “תיקון 190 לפקודת מס הכנסה” מגלם בתוכו הטבה פיננסית גדולה עבור בני הגיל השלישי. זוהי אולי ההטבה בעלת השווי הכלכלי הגבוה ביותר מבין שלל ההטבות לבני גיל זה.

מה זה IRA?

IRA – Individual Retirement Account, קופת גמל/קרן השתלמות בניהול אישי היא קופה/קרן שהכספים הצבורים בה מנוהלים על ידי העמית באופן עצמאי או ע”י מנהל תיקים בכפוף להוראות העמית

מסלול חיסכון מנוהל

ניהול קופת גמל ו/או קרן השתלמות באמצעות מנהל תיקים שבחר העמית ובהתאם להנחיתו. הניהול הנו אישי ולא קולקטיבי עם כלל העמיתים. העמית יכול להחליף את המורשה על ידו בכל עת.

מסלול ניהול עצמי

ניהול קופת גמל ו/או קרן השתלמות באופן עצמאי. הוראות המסחר מבוצעות באופן עצמאי ע”י העמית באמצעות חבר בורסה לניירות ערך.
פלטפורמה זו מאפשרת לחוסך ליהנות מהיתרונות של חיסכון בקופת גמל או בקרן השתלמות (כגון יתרונות השקעה והטבות מס) תוך שליטה מלאה על ניהול הכספים.

יתרונות IRA

  • ניהול החיסכון באופן עצמאי ודינמי תוך שליטה מלאה על הרכב הנכסים.
  • שקיפות מלאה על הרכב הנכסים בחיסכון.
  • יכולת תגובה מהירה והתאמה למצב בשווקים.
  • הטבות מיסוי.
  • עלויות ניהול מופחתות.

יצירת קשר