מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני ומיועדת לשכירים ולעצמאיים.

יתרונה הגדול הוא שלאחר 6 שנות ותק הכספים שנצברו בה ניתנים למשיכה הונית ללא תשלום מס רווחי הון. הפטור ממס נשמר גם אם לא מבוצעת משיכה מהקרן בתום התקופה והכספים בה ממשיכים לצבור תשואה ונשארים פטורים ממס עד המשיכה.

למעשה כיום. קרן השתלמות הינה המוצר הפיננסי היחיד המקנה פטור ממס רווחי הון.

קיימים 2 סוגים של קרן השתלמות:

  • קרן השתלמות ל”עמית שכיר”- קרן לשכירים היא קרן שהעובד וגם מעסיקו מפרישים אליה. קרן השתלמות זו מורכבת מהפרשה של העובד בשיעור של 2.5% מהשכר ברוטו, ומהפרשה של 7.5% מהמשכורת על חשבון המעסיק.
  • קרן השתלמות ל”עמית עצמאי”- קרן השתלמות לעצמאיים מתאימה למי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד. בקרן השתלמות זו רשאי העמית להפקיד עד 7% מתקרת הההכנסה הקובעת לעניין הטבות המס העומדת כיום על כ- 18,000 שח’ בשנה.

דגשים לבחירת קרן השתלמות

  • בחינת ביצועי הקרן- יש לבחון את ביצועי הקרן והתשואה המצטברת לאורך זמן ולבצע השוואה אל מול ביצועי קרנות מקבילות ואל מול מדדי הייחוס.
  • בחירת מסלול השקעה- חשוב מאוד לבדוק את הקרן ולהתאים את רמת הסיכון ומדיניות ההשקעה לצרכי הלקוח.
  • דמי ניהול- דמי הניהול בקרן נגבים מהצבירה בלבד. לא נגבים דמי ניהול מההפקדות החודשיות.

נולדג’ פתרונות פיננסיים מתאימה עבור לקוחותיה קרנות השתלמות של בתי ההשקעות המובילים בארץ, תוך בחינה שוטפת של ביצועי הקרן והתשואה המצטברת.
נולדג’ עומדת בקשר רציף עם הלקוח תוך קיום פגישות עדכון ושליחת דוחות תקופתיים.

יצירת קשר