מהי קופת גמל?

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאיים הנהנית מהטבת מס. לכל עמית בקופת גמל ישנו חשבון נפרד בו נצברים הפקדותיו ורווחיו מהשקעות הקופה.

כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי והתשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה

קופת גמל מבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח. זאת לעומת אפיקי חיסכון פנסיוני אחרים כגון: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הכוללים ביטוח חיים (ריסק) וביטוח אובדן כושר עבודה.

מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח ‘משלמת’, ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו.

ישנה קופת גמל מסלולית בה כל מסלול מייצג התחיבות למדיניות השקעה מוגדרת אשר בה הגוף המנהל חייב לעמוד. וישנה קופת גמל כללית בה מנוהלים הכספים בהתאם לשיקול דעתו של הגוף המנהל בכפוף להגדרת מדיניות ההשקעה.

על פי תקנות ניוד החיסכון הפנסיוני ניתנת האפשרות לחוסך לנייד את קופת הגמל או חלק ממנה לגוף מנהל אחר, כמו גם לשנות מסלול מתוך אותו הגוף המנהל, כאשר הותק והזכויות נשמרות בצורה מלאה בעת ניוד הקופה

נולדג’ פתרונות פיננסיים מתאימה עבור לקוחותיה קופות גמל של בתי ההשקעות המובילים, תוך בקרה ובחינה שוטפת של ביצועי ההשקעה. נולדג’ עומדת בקשר רציף עם הלקוח תוך קיום פגישות עדכון ושליחת דוחות תקופתיים.

יצירת קשר