ניהול תיקי השקעות

ניהול תיק השקעות מתאים עבור מי שצבר סכום כסף נזיל ומעוניין לנהל את כספו באופן מקצועי ודינמי.
הכספים בתיק ההשקעות מנוהלים ע”י בית השקעות שנבחר ומנהלי השקעות בעלי ידע , ותק וניסיון רב בשוק ההון. מדיניות ההשקעה וקביעת רמת הסיכון בתיק נקבעת לאחר בירור מקיף בהתאם לאפיון צרכיו ונכסיו של הלקוח.
הכסף מנוהל בסניף הבנק של הלקוח ובחשבון על שמו תוך מתן ייפוי כוח לבית ההשקעות לנהל את התיק. ייפוי הכוח הניתן הנו אך ורק לשם קניה ומכירה של ני”ע וללא אפשרות למשיכה או העברת כספים מהחשבון.

יתרונות לניהול תיק השקעות

  • מקצועיות – הכספים מנוהלים ע”י מנהלי השקעות מנוסים בעלי רישיון ותחת פיקוח מטעם רשות ניירות ערך.
  • נזילות – הנכסים בתיק מושקעים בשוק ההון וניתן לממש את התיק בכל עת.
  • שקיפות – התיק מנוהל בסניף הבנק של הלקוח ובחשבון על שמו עם אפשרות צפייה באינטרנט וקבלת מידע בכל עת. בנוסף מקבל הלקוח דיווח רבעוני מפורט על כל הפעילות שבוצעה בתיק במהלך התקופה כולל הרכב הנכסים והתשואה שהושגה
  • הטבות בעלויות – לבתי השקעות ישנם הסכמים עם הבנקים כך שעלויות ניהול החשבון ועמלות הנלוות הנן נמוכות יותר.

נולדג’ פתרונות פיננסיים מתאימה עבור לקוחותיה ניהול תיקי השקעות של בתי ההשקעות המובילים בארץ, תוך בקרה על מדיניות והרכב התיק ובחינה שוטפת של ביצועי ההשקעה. נולדג’ עומדת בקשר רציף עם הלקוח תוך קיום פגישות עדכון ושליחת דוחות תקופתיים.

יצירת קשר