השקעות נדל״ן ואלטרנטיב

במשך שנים רבות היוו השקעות אלטרנטיביות חלק מתיקי ההשקעות של משקיעים מוסדיים מתוחכמים, ועזרו להם להשיג מגוון ופיזור רחבים יותר של השקעותיהם, מעבר לשווקי המניות והאג”ח המסורתיים ולהשיג תשואות עודפות.

כיום, הופכות ההשקעות האלטרנטיביות להיות זמינות לציבור רחב הרבה יותר של משקיעים, בעיקר באמצעות השקעה בקרנות גידור, קרנות נדל”ן ומוצרי השקעה חדשים נוספים

מה זה השקעות אלטרנטיביות?

השקעות אלטרנטיביות אלו מוצרי השקעה נוספים לכלי ההשקעה המסורתיים והמוכרים כגון מניות, אג”ח קרנות נאמנות וכו’
ההשקעות האלטרנטיביות מחולקות לשתי קטגוריות :

א. נכסים אלטרנטיביים -נכסים המאפשרים למשקיעים חשיפה להשקעות שאינם נמצאים במתאם עם שווקי המניות והאג”ח כגון נכסי נדל”ן, סחורות מטבעות וכו’.

ב. אסטרטגיות אלטרנטיביות- מאפשרות למשקיעים חשיפה למוצרים מסורתיים (כגון מניות ואג”ח) באמצעות אסטרטגיות לא מסורתיות כגון אסטרטגיות לונג/שורט, אסטרטגיות שוק נייטרליות, אסטרטגיות השקעה מבוססות אירועים ועוד.

דוגמאות להשקעות אלטרנטיביות:

  • השקעה בנדל”ן. חשוב לציין שלא מדובר רק על האפשרויות המוכרות של רכישת דירה או קניית נכס. השקעות אלטרנטיביות בנדל”ן יכולות להיות למשל השקעה באמצעות קרן ריט קרנות כאלה מתמחות בדרך כלל בהשקעה בנדל”ן מניב בשווקים חזקים כחלופה או גיוון של תיק ההשקעות, הקרן מפזרת סיכונים ומשקיעה בפרויקטים מגוונים לעיתים עם שילוב נדל”ן מסחרי.
  • השקעה בקרנות גידור -קרן גידור היא קרן השקעה הנוקטת אסטרטגיה המתיימרת להביא לרווח בכל מצב שוק, לעתים על ידי שימוש באמצעי גידור פיננסיים, ומכאן שמה
  • קרנות השקעה- קרנות המתמחות בהשקעה בנכסים או עסקים שונים ההשקעה יכולה להיות באופן ישיר או באמצעות קרנות נאמנות ייעודיות ונזילות, המפוקחות באופן קפדני ומציגות תשקיף כחוק

למי זה מתאים?

השקעה במוצרים אלטרנטיביים מתאימה ללקוחות פרטיים בעלי הון וללקוחות כשירים  על פי ההגדרה בחוק.

חשוב לדעת

עולם ההשקעות האלטרנטיביות מאפשר למשקיעים השקעה באפיקים שאינם נמצאים בקורלציה לשווקי המניות והאג”ח. ההשקעה בנכסים ואסטרטגיות אלטרנטיביים מחייבת ידע והתמקצעות בתחומי ההשקעה עצמה, אך גם בנושאי מיסוי ותכנון פיננסי.

יצירת קשר