מהו ביטוח מחלות קשות?

מחלות קשות עלולות להפתיע אותנו ללא כל אזהרה מוקדמת. במקרה של גילוי מחלה קשה מכסות קופת החולים והביטוחים המשלימים שלהן אך ורק את הוצאות הטיפול הרפואי. ההוצאות הנלוות, הטיפולים המשלימים בתקופת ההחלמה והירידה ברמת ההכנסה של המשפחה עקב המחלה, הן עלויות שאינן מכוסות על ידי קופת החולים או הביטוחים המשלימים.

כיסוי ביטוחי מעניק פיצוי כספי במקרה של גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב, הכרוכים בהוצאות גבוהות מאוד. הפיצוי הכספי מאפשר להמשיך ולשמור על רמת חיים נוחה תוך ההתמודדות עם המחלה הקשה.

המחלות מחולקות לשלוש קבוצות, כאשר בקרות מקרה ביטוח בקבוצה מסוימת, התכנית ממשיכה ומעניקה פיצוי בעת גילוי מחלה קשה נוספת.

דגשים לביטוח מחלות קשות

  • ניתן להצטרף לתוכנית ביטוח מחלות קשות עד לגיל 60.
  • תום תקופת הביטוח בגיל 75.
  • קיימת תקופת אכשרה של 90 יום.

נולדג’ פתרונות פיננסיים מתאימה עבור לקוחותיה תוכניות ביטוח מחלות קשות של חברות הביטוח המובילות בתחום, בהתאם ליכולת, לצרכים ולדרישות של כל לקוח.

יצירת קשר