מהי פוליסת ביטוח חיים?

פוליסת ביטוח חיים (ביטוח ריסק) כוללת פיצוי כספי למוטבים במקרה של מות המבוטח.
מותו של אדם הוא אבל כבד לבני משפחתו, ומעבר לכך, לעתים עלול להשאיר את משפחתו בחוסר כל. המטרה העיקרית ברכישת ביטוח חיים היא להבטיח לבני המשפחה מקור פרנסה יציב במקרה של מוות בלתי צפוי.

דגשים לביטוח חיים

  • סכום הביטוח נקבע מראש ע”י המבוטח והוא משולם למוטבים לאחר פטירתו כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית.
  • סכום הביטוח ניתן לשינוי בהמשך ע”י המבוטח בהתאם לצרכיו.
  • פוליסת ביטוח חיים יכולה לכלול גם כסוי למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה.
  • ישנם שני מסלולי ביטוח עיקריים. המסלול הראשון נקרא “ריסק טהור” ובמסגרתו משולמים תגמולים למוטבים של המבוטח המנוח רק במשך תקופת הביטוח. המסלול השני נקרא “ריסק עם חיסכון”. במסגרת מסלול זה משולמים התגמולים למוטבים בכל עת – במשך תקופת הביטוח, במקרה של מות המבוטח או כאשר העמית מגיע לגיל פרישה

ביטוח חיים - חשוב לדעת

חתימה על מסמכי ביטוח חיים אינה עניין של מה בכך. חשוב לוודא כי המסלול שלכם הוא המסלול הנכון עבורכם. משום כך, חשוב לבדוק האם מדובר בביטוח במקרה של מוות או בביטוח שהוא למעשה הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה. כמו כן, יש לבדוק האם מדובר בביטוח לכל החיים, או שמא בביטוח לתקופה מוגדרת מראש. במקרה של תוקף ביטוח מוגבל, יש לוודא את תאריך סיום הפוליסה. ולבסוף, חשוב לוודא את גובה הפיצוי של המוטבים.

יצירת קשר